San Li He #3 Primary School

Beijing, China

Teachers & Projects: Link to Trillium Learning Student Pages

Ren Ying, School Office Director

Zhang Lijun

Xiao Dongmei

Sun Li

Hao Jie

Kang Liuyan

Liu Lu

Gao Ge

Mu Yifang

Tan Xiaoyu

Schoolwide Projects

Contact: info@trilliumlearning.com       Office: (973) 907-2332       www.trilliumlearning.net         © Trillium Learning LLC 2012